Kras in Brkini

Brkini

Brkini so pokrajina, ki se nahaja v jugozahodni Sloveniji, na vzhodu mejijo na dolino reke Pivke in Snežnik, na jugu na Čičarijo. Brkini se delijo na tri dele: zahodne, osrednje in vzhodne. Med vsemi pokrajinami sredozemskega sveta so Brkini z dolino Reke še najmanj primorski. Prevladuje flišno, nepropustno, ujeto med visoki planoti Snežnik in Čičarija. 

Read More

Na severu Brkinov je dolina, ki spremlja tok 50 km dolge reke Reke. Sestavljajo jo: Podgora, Ilirskobistriška kotlina, debrski del doline in Vremska dolina. Ravnina ob reki je precej mokrotna in skoraj neposeljena. Na severnem obrobju se je ob pomembni prometni poti Kvarnerju razvilo mesto Ilirska Bistrica, ki je postala središče pokrajine. Osrednji in zahodni, najvišji del Brkinov sta hribovita, V del pa zaradi manjših višinskih razlik bolj spominjajo na gričevje. Najvišja točka pokrajine je vrh Kozlek visok 997 m.

Povodje

Glavna vodna žila je reka Reka. Reka izvira v gozdu nad Podgoro. Reka Reka velja za največjo ponikalnico v Sloveniji. Zaradi precejšnjega nihanja gladine jo uvrščamo med izrazito hudourniške vode. Med največjimi poplavami, ki nastopijo vsakih petdeset let, se Reka v Škocjanskih jamah lahko dvigne tudi za več kot 100 metrov, voda lahko narašča do 9 metrov na uro, rečni pretok lahko presega 380 m3 na sekundo. Razdivjana Reka lahko takrat z nepropustnega flišnega sveta s seboj prinese ogromne količine rečnih sedimentov, skupno okoli 30.000 m3 na leto.

Doline in kotline

  • Ilirskobistriška kotlina je nastala s tektonskim ugrezanjem. Tukaj so še vedno prisotni potresi, kar kaže na živahno tektonsko območje. Osrednji del Ilirske Bistrice je raven in nekoliko vlažen.
  • Vremska dolina se začne že v bližini Ilirske Bistrice ožiti in ostane ozka vse do Gornjih Vrem, kjer se na široko razpre v ravnico Vremsko polje.

Naselja

V Brkinih prevladujejo gručasta naselja na sončni strani slemen, ki so vidna od daleč. Večina naselij v Brkinih z dolino Reke je zgrajenih v bližini rodovitnih kmetijskih zemljišč. Skoraj vsaka slepa dolina pa ima svoje naselje prav zaradi kmetijsko primernega in ravnega sveta. Le-to leži bodisi na robu ali na dvignjenem delu doline v neposredni bližini, ali pa je nekoliko odmaknjeno, vendar le toliko, da je možna redna obdelava zemljišča.

Read More

Tloris tradicionalne stanovanjske hiše je oblikovan kot podolgovat četverokotnik z enimi samimi vrati, ki so glede na primernost lege v sredini ali ob straneh. Notranjost hiše ima običajno štiri prostore. Tik ob stanovanjskem poslopju je zgrajeno gospodarsko poslopje.

Znamenitosti in ogledi

Kras

Kras je kamnito ozemlje, kjer vpliv vode na apnenec ustvarja posebne površinske oblike, jame in značilna podzemeljska pretakanja.

Našemu svetu med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino in Brkini je ime Kras. Tu sta se srečala voda in topen kamen. Vse od takrat skupaj ustvarjata čarobni svet podzemnih jam, izginjajočih rek, vrtač in drugih kraških pojavov. Naša planota Kras je dala ime vsem pokrajinam na svetu s podobno sestavo tal, pa tudi njihovim naravnim pojavom.

Read More

Najbolj osupljivo kraško čudo so podzemne jame. V globinah zemlje vode ustvarjajo nenavadne struge in dvorane ter počasi, zares počasi ustvarjajo neopisljivo lepe kapnike. V ta svet morate vstopiti, da bi lahko zaznali njegovo lepoto in razumeli njegovo večno spreminjanje.