PRIPUSTNI POGOJI

Pripustna sezona se začne 1.februarja in se konča 31. avgusta

Na pripust sprejmemo samo popolnoma zdrave kobile.

Vsaka kobila mora biti pred prvim pripustom pregledana in rezultati pregleda oz. laboratorijske preiskave morajo biti negativni na:

  • Infekcionozno anemijo kopitarjev (Anemia infectioza eporum – s Coggins testom).
  • Kobile brez žrebet ob nogi morajo imeti opravljen bris sluznice materničnega vratu, z negativnim rezultatom na CEM  (Contagious Equine Metritis), ki mora biti negativen pred prvim pripustom. Rezultat analize je veljaven za celotno pripustno sezono.
  • Vse laboratorijske preiskave morajo biti vpisane v ID dokument
  • Lasnik kobile je dolžan preložiti fotokopije ID dokumenta za arhiv žrebčarja

Lasnik je dolžan pred premikom kobile s pripustne postaje pokriti celoten znesek pripusta in stroškov oskrbe. Pripustni dokument žrebčar izda, ko so plačane vse obveznosti povezane s pripustom kobile.  Stroški ugotavljanja brejosti in ostali veterinarski stroški bremenijo lastnika kobile. 

Veterinarska oskrba:  Za kobilo in žrebe v primeru nujne veterinarske pomoči skrbi dežurni veterinar našega hleva ali osebje Klinike za konje v Ljubljani. Pred posegom je žrebčar dolžan obvesti lastnika s telefonskim klicem. Hlev jamči za najboljšo možno oskrbo in skrb za kobilo in njeno žrebe. Lastnik žrebca, žrebčar in ostalo osebje ne prevzema odgovornosti za  morebitno smrt, poškodbe in nastalo škodo iz kakršnikoli razlogov na oskrbovani kobili in žrebetu. Lastnik žrebca, žrebčar in ostalo osebje prav tako ne odgovarja za  morebitne poškodbe nastale med privedbo kobile do žrebca in za kakršnekoli poškodbe, ki jih žrebec povzroči kobili med pripustom ali  neposredno po njem.                                 

 Več informacij: jjlipizzans@gmail.com