V letu 2015 smo pristopili h Programu razvoja podeželja. Z letom 2016 smo postali tudi ekološka kmetija (EK) v preusmeritvi. Predpisi za ekološke kmetije natančno opredeljujejo kakovost krme in standarde oskrbe živali. Naši konji se pasejo na kraških pašnikih, torej področju z omejenimi dejavniki (OMD). Namen in cilj pridobivanja podpore v okviru Kmetijsko okoljskega podnebnega plačilnega programa (KOPOP) je kakovostna oskrba konj avtohtone pasme Lipicanec ter aktivna reja teh plemenitih konj (Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje).

 

Program razvoja podeželja 2014 – 2020